Anhörigdag – en dag bara för dig som är anhörig

Du som lever nära en person med cancersjukdom

Som anhörig är det lätt att känna att maktlöshet, rädsla och stress när någon nära får en cancerdiagnos. Det är vanligt att glömma de egna behoven samt känna otillräcklighet och oro i situationen.

  • Hur kan jag vara ett stöd på bästa sätt?
  • Hur ska jag orka?
  • Hur kan jag ta hand om mig själv?

Att få kunskap kring din situation och att dela erfarenhet med andra ger möjlighet till ökat välmående och trygghet för dig.

Lydiagården har, genom vårt arbete med psykosocial cancerrehabilitering, lång erfarenhet av att möta personer i kris, stress- och sorgeprocesser.

Dela erfarenhet med andra i likande situation Kunskap och förståelse för stress- och krissituationer Ventilera tankar och känslor och bli sedd Redskap och verktyg att ta med dig hem Allt i en naturnära miljö

Datum: 21 feb eller 8 maj

Tid: 8.30-17.00

Plats: Lydiagården

Pris: 1450 kr/person inkl. lunch & fika

Varmt välkommen till en heldag där du som anhörig står i fokus.

Lydigården fasad