Information om ansökan

Du som har eller har haft en cancersjukdom är välkommen att medverka i Lydiagårdens rehabiliteringsprogram. Även anhöriga  är välkomna att följa med dig under din rehabiliteringsvecka. Vid familjeveckor är hela din familj välkommen.

Remiss till Lydiagården kan skrivas av behandlande läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det går även bra att bifoga journalkopior med aktuell information.

När din remiss kommit till Lydiagården kontaktar vi dig för inbokning av lämplig vecka samt ger information om programmet. Vi skickar också ut skriftlig information när vecka är bokad.

Blankett

Remiss till Lydiagården (Fyll i  och skriv ut)

Kostnad

Din egna och anhörigas kostnad kan variera beroende på hur man får vistelsen finansierad (se Finansiering under Rehabiliteringsprogram).
Kontakta oss för information.

Tolkbehov

I enlighet med regionernas riktlinjer tillämpar vi på Lydiagården språktolk via digitaltolk i den mån som är möjlig. För mer information om språktolk kontakta bokningsanvsvarig.