Organisation

Lydiagården ägs sedan den 1 februari 2018 av Carl och Lillemor Groth, via deras gemensamma bolag Grothbolagen Laeca AB.

Verksamheten leds av en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för att rehabiliteringen följer lagar, riktlinjer samt beprövad erfarenhet och vetenskap. Vår medicinskt ansvariga läkare är specialistutbildad i onkologi. I programmet för rehabilitering möter du ett team av erfarna medicinska kompetenser, såsom sjuksköterskor, kurator, fysioterapeut, onkolog, sexolog mm.

Vårt kök är bemannat med erfarna kockar och värdinnor. De lagar måltider av högsta kvalitet och som bereds från grunden varje dag av huvudsakligen ekologiska råvaror. Den är till hälften vegetarisk och vi följer de kostråd som Dietisternas Riksförbund rekommenderar.

Fastigheten tas om hand av vår vaktmästare och som även ser till att miljön inom- och utomhus känns trygg, säker och är välfungerande.

Lydiagården är en religiöst och politiskt obunden verksamhet, och vi strävar efter att utforma våra riktlinjer i enlighet med FN:s hållbarhetsmål 2030.