Vår vision

Lydiagården är en pionjär inom cancerrehabiliteringen och var den första i sitt slag när verksamheten startade 1992. Vi har 30 års erfarenhet av personer med tumörsjukdom. En bred kompetens i att möta personer i traumatisk kris, påtagliga stressreaktioner och sorgeprocesser.

Vi dokumenterar noga våra resultat genom kontinuerliga utvärderingar. Det hjälper oss att ligga i framkant när det gäller cancerrehabilitering utifrån vetenskap och erfarenhet.