Vår vision

Lydiagården är en pionjär inom cancerrehabilitering och var den första i sitt slag när verksamheten startades den 1 september 1992 av onkologspecialisten och eldsjälen Ingrid Terje. Det innebär att vi har mer än 25 års erfarenhet av rehabilitering av personer med tumörsjukdomar.

Vår vision är att fortsätta att vara innovativa och att utvecklas i takt med ny forskning. Vi samarbetar därför aktivt i olika projekt med högskolor och universitet.

Vi dokumenterar noga våra resultat genom kontinuerliga utvärderingar. Det hjälper oss att även fortsatt ligga i framkant när det gäller cancerrehabilitering utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Link to: MålLink to: DeltagarerfarenheterLink to: Veckoplanering