Inriktning

Allmänna rehabiliteringsveckor:

Vissa rehabiliteringsveckor riktar sig dels till personer som genomgått botande cancerbehandling men som har behov av stöd och hjälp att återvända till ett aktivt vardagsliv och andra rehabiliteringsveckor riktar sig till personer som lever med en cancersjukdom och har behov av återhämtning och rehabilitiering.

Bröstcancerveckor, för kvinnor som genomgått botande behandling för bröstcancer men som har behov av stöd och hjälp att återvända till ett aktivt vardagsliv. Speciella föreläsningar om bröstcancer och aktiviteter erbjuds.

Familjevecka, för hela familjer, där en av föräldrarna har en icke botbar cancersjukdom. Rehabiliteringsprogram för föräldrarna som vid allmän rehabiliteringsvecka med tillägg av samtal med barnpsykolog samt gemensamma familjeaktiviteter. Speciellt utformat program för barnen under ledning av barnpedagoger och barnpsykolog.

Lydigården fasad

Våra mål

Link to: DeltagarerfarenheterLink to: Veckoplanering