Länkar

Fonder

Cancerrehabfonden
Här har Du möjlighet att ansökan om ekonomiskt bidrag för vistelse på Lydiagården.

CURO
Här har Du möjlighet att ansökan om ekonomiskt bidrag för vistelse på Lydiagården.

CURO
Här har Du möjlighet att ansökan om ekonomiskt bidrag för vistelse på Lydiagården.

Rådgivning

Mötesplats på internet med chat, maillistor och diskussionsforum.

Landstings- och apoteksägt. Innehåller information om hälsa och sjukvård.

Information om cancer och forskning.

Övrigt

Rehabiliteringscenter i Danmark för cancerpatienter.

Rehabiliteringscenter i Norge för cancerpatienter.

Link to: MålLink to: DeltagarerfarenheterLink to: Veckoplanering