Mål

Din vecka hos oss för rehabilitering på Lydiagården är utvecklad så att den:

  • Hjälper dig att återfå din glädje, livslust, självkänsla och välbefinnande i vardagen.

  • Ger dig ökad kunskap om vanliga reaktioner och bieffekter i samband med en tumörsjukdom.

  • Erbjuder dig tid för återhämtning och att reflektera över din situation tillsammans med specialister.

  • Ger dig möjlighet att prova på olika verktyg och metoder som kan underlätta din vardag, för att se vad som passar just dig och din situation.

  • Utmanar dig och tänjer dina gränser, för att öka din självkännedom och ditt sätt att se på dig själv och dina förmågor.

  • Du möter, får stöd och tips samt delar erfarenheter med andra i liknande situation.

  • Lockar fram dina egna krafter och resurser samt stimulerar det friska genom fysisk aktivitet, skapande och olika typer av sinnesövningar.

  • Ger dig möjlighet att, tillsammans med vårt erfarna rehab-team, utveckla en konkret rehabiliteringsplan som hjälper dig att finna en väg vidare på hemmaplan.

Link to: MålLink to: DeltagarerfarenheterLink to: Veckoplanering