Veckoplanering 2019

V.2 – Rehab aktiv
V.3 – Rehab kronisk
V.4 – Rehab aktiv
V.5 – Rehab aktiv bröst
V.6 – Rehab aktiv
V.7 – Rehab kronisk
V.8 – Familjevecka
V.9 – Rehab aktiv
V.10 – Rehab kronisk
V.11 – Rehab aktiv
V.12 – Rehab aktiv bröst
V.13 – Rehab aktiv

Vecka 20 – Skräddarsydd för Öron, Näsa & Hals

V.14 – Rehab kronisk
V.15 – Rehab aktiv
V.16 – Rehab aktiv bröst
V.18 – Rehab aktiv
V.19 – Rehab kronisk
V.20 – Rehab Öron Näsa Hals
V.21 – Rehab aktiv bröst
V.22 – Rehab aktiv
V.23 – Rehab kronisk
V.24 – Rehab aktiv
V.26 – Rehab aktiv bröst
V.27 – Rehab aktiv

Aktiv vecka är för de som genomgått en behandling i botande syfte. Kronisk vecka är för de som har sin cancersjukdom kvar.

Med reservation för ev. förändringar.

Link to: MålLink to: DeltagarerfarenheterLink to: Veckoplanering